Závodní zdravotní péče
Práce

Jak je to se závodní zdravotní péčí

V souvislosti s prací či zaměstnáním často narazíme na takzvanou závodní zdravotní péči. O co se vlastně jedná? Pokud hovoříme o závodní zdravotní péči, hovoříme též o závodní preventivní péči či pracovně lékařské péči. Jedná se o jeden druh zdravotní péče. Cílem závodní zdravotní péče je ochrana zdraví při práci, předchází se tím vzniku nemocí nebo se tímto předchází zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí. Je třeba však říct, že se nejedná o léčebnou péči, ale jedná se o péči preventivní.

Už od roku 1996 má péče o zdraví pracovníků i své základní principy, které jsou dokonce zakotveny v jistých zákonech o péči o zdraví lidu. Také se v zákonech udává, že závodní preventivní péči zajišťuje zaměstnavatel.

Pod závodní zdravotní péči spadají konkrétně tři činnosti, a sice odborná poradenská činnost, dohled nad pracovními podmínkami a také dohled nad zdravím zaměstnanců.

Provádí se preventivní prohlídky

V rámci této zdravotní péče se provádí samozřejmě i preventivní prohlídky, a to za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Nedílnou součástí bývá i včasné vyhledání nemocí či stavů, u kterých lze předpokládat, že by se během práce mohly zhoršit.

Prohlídky, které se konají v rámci závodní zdravotní péče, lze rozdělit na prohlídky vstupní, dále prohlídky periodické, prohlídky mimořádné, výstupní, dále také prohlídky následné a řadové.

I to pohlídá firma Extéria

Pokud si nejste jistí tím, kdy na prohlídky posílat své zaměstnance nebo jak často, raději se svěřte do rukou firmy Extéria, která se vám postará o vše, co souvisí s BOZP a PO. V současné době firma Extéria působí jak na českém, tak na slovenském trhu, kde se klientům stará o dokumentaci BOZP, o případná školení, aktualizuje vše, co aktualizováno má být v souvislosti s BOZP a PO a mimo jiné vás při případných kontrolách i zastoupí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *