Leden
Finance

Leden se bude nést ve znamení změn platby pojistného

Leden se jako každý rok ponese ve znamení změn v daňovém přiznání. Pokud je vaší povinností daňové přiznání podávat, určitě vás změny zajímají. Nejdříve si zmiňme změnu v placení zdravotního pojištění. Minimální zálohy zdravotního pojištění se totiž zvednou, a to o nemalou sumu. Příští rok budeme platit minimální zálohy na zdravotní pojištění vyšší asi o dvě stě korun. To by ještě byla přijatelná novinka, pokud by se společně se zdravotním pojištěním nezvedly i minimální zálohy na sociální pojištění, které budou činit 2 388 korun. U sociálního pojištění však ještě zůstaňme, změn bude daleko víc.

Stejně jako každý rok přináší změny v daňovém přiznání a změny pro osoby samostatně výdělečně činné, ani letošní rok nebude výjimkou. Pokud máte povinnost platit důchodové pojištění neboli sociální pojištění, zpozorněte. Jak jsme zmínili, mění se nejen výše pojištění, ale taktéž se mění způsob, jak se bude pojistné měnit.

Do světa se totiž vydala nová novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Jak to bylo doteď

Dodnes jsme byli zvyklí, že jsme hradili přibližně 2 200 korun jako minimální zálohy na sociální pojištění. Platilo se vždy do dvacátého dne následujícího měsíce, což ostatně platilo i v případě zdravotního pojištění, kde se platilo do osmého dne následujícího měsíce.

Jenže to teď bude jinak.

Jak to bude v roce 2019

Zatímco platba zdravotního pojištění se nemění, u sociálního pojištění nastává změna, a sice bude se platit za tentýž měsíc, v němž platbu uhradíte, tedy nebudete platit za leden až v únoru, ale za leden zaplatíte sociální pojištění za leden.

Možná si nyní říkáte, jak to bude s poslední splátkou letošního roku, a sice kdy máte uhradit zálohu za prosinec. Buď si můžete počkat na daňové přiznání a do přehledů, v nichž by se poslední neuhrazená záloha objevila, nebo ji můžete zaplatit v období mezi 21.-31.prosincem. To je však jediná možnost, jak můžete platbu uhradit, poté až při přehledech (v tomto případě buďte připraveni na vyšší doplatky).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *