Jak se změnila povaha pracovního vztahu za poslední období?
Práce

Jak se změnila povaha pracovního vztahu za poslední období? 

Díky technologickým vylepšením a pokroku v posledních několika letech se pracoviště a způsob, jakým lidé vykonávají svou práci, výrazně změnily. Ale pandemie na začátku roku 2020 tento impuls ještě více prohloubila. 

Dopady pandemie na povahu pracovního vztahu 

Největší dopad na budoucnost práce mělo rychlé zavedení práce na dálku, která vyřešila bezpečnostní obavy během pandemie. Firmy najednou zjistily, že navzdory tomu, co se ony samy a jejich manažeři možná dříve domnívali, mohou lidé vykonávat širokou škálu úkolů i na jiných místech, než jsou tradiční pracoviště. Práce se bude spoléhat na technologické nástroje, které umožní navázat spojení mezi zaměstnanci a jejich kolegy, zákazníky, dodavateli a komunitami.  

Technologie a budoucnost práce 

Během pandemie byly organizace naštěstí schopny rychle přejít na vzdálenou interakci díky široké dostupnosti technologií. Ovlivnily mnoho rolí na pracovišti, ale nejvíce pravděpodobně ovlivnily povahu personálního oddělení – HR. Tyto dopady umožňují personalistům minimalizovat množství provozních a administrativních úkolů, které tradičně vykonávali, a více se tak zaměřit na strategickou práci s přidanou hodnotou. 

Firmy se budou také stále více spoléhat na data, která budou řídit obchodní rozhodnutí – důležitou roli zde bude hrát umělá inteligence a strojové učení, které povedou k většímu využívání prediktivní analýzy pro rozhodování v rámci celého podniku. Změny v povaze práce a dopady technologií jsou také příčinou posunů v typech rolí, které budou v budoucnu zapotřebí. 

Lidské dovednosti a budoucnost práce 

I když je technologie důležitým prostředkem, lidé a jejich přínos jsou pro budoucnost práce zásadní. Dovednosti, které budou potřebovat, se však mohou lišit, zejména ty manažerské, potřebné k řízení hybridních pracovních míst. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *